12 straten groen

KRO-NCRV

12 straten groen

In het tv-programma 12 straten groen van KRO-NCRV vergroenen bewoners uit twaalf verschillende gemeenten in Nederland samen hun straat en leren elkaar beter kennen. Het programma is er op gericht de invloed en voordelen van een groene omgeving op mens en natuur te laten zien. Hoe scoort jouw straat op het gebied van hittestress, wateroverlast, schaduwrijke bomen en biodiversiteit en wat kan jij doen?

Oplossing

Voor dit project heeft Webmapper de interactieve kaart en webapplicatie van Ruimteschip Aarde doorontwikkeld. Naast de eerdere berekeningen over biodiversiteit en wateroverlast zijn niet alleen gegevens over de gevoelstemperatuur op een hete zomerdag in 2015 (hittestress), maar ook gegevens over het percentage schaduwrijke bomen binnen 500 meter berekend voor alle 10.868.702 gebouwen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en gevisualiseerd met de 3D BAG van TU Delft.

Gebruikers krijgen op basis van de score op het thema en op basis van het woningtype gerichte tips om te vergroenen. In de schetsmatige vormgeving van de interactieve kaart is aangesloten bij de vormgeving van het tv-programma.