Utrecht in perspectief

Het Utrechts Archief

Utrecht in perspectief

Sinds de zomer van 2020 stroomt in Utrecht weer water door de hele stadsbuitengracht. Hiermee is het gezicht op de westelijke kant van de Utrechtse binnenstad veranderd. Al in het midden van de 16e eeuw figureert deze singel op vele Utrechtse stadsprofielen. Zij bieden een treffend beeld van de ontwikkeling van de skyline van de Domstad. Wist je dat in de korte periode tussen 1669 en 1684 die skyline óók al drastisch veranderde? Dat had alles te maken met de desastreuze storm die in de zomer van 1674 over de stad raasde.

Om de heropening van de singel te vieren, bracht Het Utrechts Archief het verleden en heden van de singel samen in de tentoonstelling Utrecht aan de Singel. Met bewonersportretten van Iris Tasseron, een historisch panorama van de singel uit 1859 én de online kaartapplicatie Utrecht in Perspectief  met historisch beeldmateriaal. De tentoonstelling was te zien van 11 september 2020 t/m 10 januari 2021.

Oplossing

Op de website Utrecht in Perspectief ontdek je de verschillen in het aangezicht van de stad aan de hand van de panorama’s van Herman Saftleven en de historische kaarten van Blaeu en Specht. Voor het ontwerp en de realisatie van dit project werkten we vanuit het collectief Hic Sunt Leones samen met Marco van Egmond (conservator Universiteitsbibliotheek Utrecht, Bijzondere Collecties) en Het Utrechts Archief. Om in te zoomen op de panorama’s gebruiken we de kaartbibliotheek Leaflet JS en de International Image Interoperability Framework (IIIF) standaard. Zo kunnen we de posities van de gebouwen op de panorma’s in GeoJSON vastleggen.