Omrin ferbettert

Bureau PLAN

Omrin ferbettert

Omrin verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente Leeuwarden. Vanaf 2021 worden in de buurten in de binnenring van Leeuwarden verschillende manieren van inzameling  geïntroduceerd en krijgen de bewoners nieuwe afvalcontainers. In de communicatie vanuit Omrin richting de gemeente is het daarbij belangrijk om de inzicht te krijgen in de geografische spreiding van deze inzamelmethoden en de vullingsgraden van de ondergrondse containers in de binnenring.

Oplossing

Samen met Bureau PLAN ontwikkelden we een interactieve kaartapplicatie om de ontwikkeling van inzamelingsmethoden in Leeuwarden sinds 1998 in kaart te brengen voor de verschillende buurten. Het inzamelpakket kan voor ieder adres worden opgevraagd door erop te klikken.