Jeugdhulp in de wijk

Sociaal en Cultureel Planbureau

Jeugdhulp in de wijk

Al enige jaren constateert het SCP dat er verschillen zijn in het gebruik van jeugdzorg tussen regio’s. Deze verschillen zijn er niet alleen tussen gemeenten, maar ook binnen gemeenten tussen wijken. Voor een deel hangen deze verschillen samen met sociaaleconomische en demografische kenmerken: het gebruik is bijvoorbeeld hoger in regio’s met veel eenoudergezinnen of met veel huishoudens met een laag inkomen.

Om meer zicht te krijgen op de achtergrond van de verschillen heeft het SCP een statistisch model ontwikkeld op wijkniveau. Op basis van het model is het verwachte gebruik van jeugdhulp zonder verblijf berekend binnen een wijk en afgezet tegen het werkelijke gebruik. Het onderzoeksrapport Jeugdhulp in de wijk biedt meer informatie over het onderzoek, het model en de wijkkenmerken die zijn meegenomen.

Oplossing

Aanvullend op het onderzoeksrapport heeft Webmapper een interactieve kaartapplicatie gemaakt. Omdat de cijfers over het gebruik, de sociaaleconomische en demografische kenmerken betrekking hebben op 2017, zijn de vector tiles voor de kaarten gemaakt op basis van de indeling naar regio (wijken, gemeenten, jeugdzorgregio) uit 2017. Deze kaarten laten het werkelijke en verwwachte gebruik van jeugdhulp zonder verblijf zien én het verschil ertussen. Dit verschil is namelijk een indicatie dat er kenmerken van een wijk of gemeente meespelen die niet in het statistisch model zijn opgenomen. Dit kan aanleiding zijn voor nader onderzoek door een gemeente.