Exolab Utrecht

The Green Land

Exolab Utrecht

In de wijk Overvecht startten we een traject rondom het Einstein Kwartier. Hierin organiseren we een aantal sessies met bewoners.We zochten naar de behoeftes van Overvechters rondom  thema’s als duurzaamheid, mobiliteit en voorzieningen. Voor de volgende sessie gingen data scientists van de Universiteit Utrecht aan de slag met de informatievragen vanuit de eerste sessie. Tijdens de tweede sessie presenteerden zij de beschikbare data en checkten ze met de inwoners of zij zich herkenden in de data. De inwoners leerden hierdoor te kijken naar data over zichzelf en konden deze verrijken met hun eigen ervaringen.

Oplossing

Samen met de data scientists inventariseerden we de open databronnen. Ook maakten we een interactieve kaartapplicatie om de gegevens rond de thema’s duurzaamheid en mobiliteit aan de bewoners te presenteren.

Exolab Utrecht is een samenwerking van The Green Land, Universiteit Utrecht, Open State Foundation en Webmapper.