CBS in uw Buurt

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS in uw Buurt

Op CBS in uw Buurt zijn cijfers niet alleen per gemeente, wijk of per buurt te bekijken, maar ook per bevolkingskern en per vierkant van 100 bij 100 of 500 bij 500 meter. De meeste cijfers zijn over meerdere jaren te bekijken. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om twee of meerdere gebieden met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld de eigen buurt met een buurt aan de andere kant van de stad of zelfs van het land. Vanuit de kaart kun je doorklikken naar grafieken en tabellen.

Oplossing

Nadat de website door het CBS zelf is ontwikkeld, verzorgden van 2015 tot 2023 de web-hosting en het applicatiebeheer en -onderhoud. Zo werkten wij bijvoorbeeld de website bij, zodra vanuit het CBS nieuwe cijfers worden gepubliceerd bij Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK).